LUTACO BUILDING

Nguyễn Văn Trỗi, P. 8, Q. Phú Nhuận

LUTACO BUILDING
 • 302.315 vnđ/m2 ~ 13 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 60 - 195 m2
 • Hướng: Chưa xác định

ARIANG BUILDING

Trần Huy Liệu, P. 8, Q. Phú Nhuận

ARIANG BUILDING
 • 325.570 vnđ/m2 ~ 14 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 180 m2
 • Hướng: Chưa xác định

FONTERRA BUILDING

Nguyễn Văn Trỗi, P. 15, Q. Phú Nhuận

FONTERRA BUILDING
 • 232.550 vnđ/m2 ~ 10 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 63 - 200 m2
 • Hướng: Chưa xác định

THÁI BÌNH BUILDING

Hoàng Văn Thụ, P. 9, Q. Phú Nhuận

THÁI BÌNH BUILDING
 • 162.785 vnđ/m2 ~ 7 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 100 m2
 • Hướng: Chưa xác định

VMG BUILDING

Đào Duy Anh, P. 9, Q. Phú Nhuận

VMG BUILDING
 • 162.785 vnđ/m2 ~ 7 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 50 m2
 • Hướng: Hướng Tây Nam

PHÚ NHUẬN TOWER

Hoàng Minh Giám, P. 9, Q. Phú Nhuận

PHÚ NHUẬN TOWER
 • 279.060 vnđ/m2 ~ 12 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 40 - 56 m2
 • Hướng: Chưa xác định

GIA THY BUILDING

Đào Duy Anh, P. 9, Q. Phú Nhuận

GIA THY BUILDING
 • 209.295 vnđ/m2 ~ 9 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 33 - 100 m2
 • Hướng: Hướng Tây Nam

NAM SÔNG TIỀN TOWER

Nguyễn Văn Trỗi, P. 8, Q. Phú Nhuận

NAM SÔNG TIỀN TOWER
 • 325.570 vnđ/m2 ~ 14 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 210 m2
 • Hướng: Hướng Nam

LUCKY HOUSE

Huỳnh Văn Bánh, P. 11, Q. Phú Nhuận

LUCKY HOUSE
 • 279.060 vnđ/m2 ~ 12 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 82 - 142 m2
 • Hướng: Hướng Nam

Đang cập nhật

Đang cập nhật

 • 0 vnđ/m2 ~ 11 usd/m2 usd/m2
 • Đang cập nhật
 • Diện tích: 45m2, 90m2 m2
 • Hướng: Đang cập nhật

HS RUBER TSC

Nguyễn Kiệm, P. 9, Q. Phú Nhuận

HS RUBER TSC
 • 186.040 vnđ/m2 ~ 8 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 70 m2
 • Hướng: Chưa xác định

CONSTREXIM

Thích Quảng Đức, P. 3, Q. Phú Nhuận

CONSTREXIM
 • 209.295 vnđ/m2 ~ 9 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 40 - 98 m2
 • Hướng: Hướng Bắc

QUỐC HƯNG BUILDING

Nguyễn Văn Trỗi, P. 8, Q. Phú Nhuận

QUỐC HƯNG BUILDING
 • 302.315 vnđ/m2 ~ 13 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 125 m2
 • Hướng: Chưa xác định

Đang cập nhật

Đang cập nhật

 • 0 vnđ/m2 ~ 252000 usd/m2
 • Đang cập nhật
 • Diện tích: 60m2 – 90m2 m2
 • Hướng: Đang cập nhật

VIỆT Á CHÂU BUILDING

Huỳnh Văn Bánh, P. 15, Q. Phú Nhuận

VIỆT Á CHÂU BUILDING
 • 279.060 vnđ/m2 ~ 12 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 40 - 90 - 500 m2
 • Hướng: Chưa xác định

Đang cập nhật

Đang cập nhật

 • 0 vnđ/m2 ~ 210000 usd/m2
 • Đang cập nhật
 • Diện tích: 120m2 m2
 • Hướng: Đang cập nhật

GIA THY BUILDING

Nguyễn Văn Trỗi, P. 8, Q. Phú Nhuận

GIA THY BUILDING
 • 209.295 vnđ/m2 ~ 9 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 33 - 100 m2
 • Hướng: Chưa xác định

Đang cập nhật

Đang cập nhật

 • 0 vnđ/m2 ~ 139000 usd/m2
 • Đang cập nhật
 • Diện tích: 54m2 + 54m2 m2
 • Hướng: Đang cập nhật

Liên hệ

Nhân viên tư vấn

phone