NGUYỆT ĐẶNG BUILDING

Lê Quốc Hưng, P.12, Q.4

NGUYỆT ĐẶNG BUILDING
 • 162.785 vnđ/m2 ~ 7 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 34 - 38 m2
 • Hướng: Hướng Tây Nam

COPAC SQUARE

Tôn Đản - P.13 - Q.4

COPAC SQUARE
 • 232.550 vnđ/m2 ~ 10 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 58 - 245 - 424 m2
 • Hướng: Chưa xác định

TÒA NHÀ NAM VIỆT

Bến Vân Đồn, P.9, Q.4

TÒA NHÀ NAM VIỆT
 • 186.040 vnđ/m2 ~ 8 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 25 - 40 m2
 • Hướng: Hướng Tây Bắc

LỘC THIÊN ÂN BUILDING

Lê Quốc Hưng - P.12 - Q.4

LỘC THIÊN ÂN BUILDING
 • 186.040 vnđ/m2 ~ 8 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 20 - 35 - 38 m2
 • Hướng: Hướng Nam

Đang cập nhật

Đang cập nhật

 • 0 vnđ/m2 ~ 142000 usd/m2
 • Đang cập nhật
 • Diện tích: 35m2, 70m2 m2
 • Hướng: Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

 • 0 vnđ/m2 ~ 228000 usd/m2
 • Đang cập nhật
 • Diện tích: 60m2 m2
 • Hướng: Đang cập nhật

HOÀNG DIỆU BUILDING

Hoàng Diệu - P.6 - Q.4

HOÀNG DIỆU BUILDING
 • 162.785 vnđ/m2 ~ 7 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 75 - 110 m2
 • Hướng: Chưa xác định

KHÁNH HỘI 1 BUILDING

Bến Văn Đồn - P.1 - Q.4

KHÁNH HỘI 1 BUILDING
 • 139.530 vnđ/m2 ~ 6 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 155 m2
 • Hướng: Chưa xác định

KHÁNH HỘI 1 BUILDING

Bên Vân Đồn - P.1 - Q.4

KHÁNH HỘI 1 BUILDING
 • 139.530 vnđ/m2 ~ 6 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 250 - 300 - 500 m2
 • Hướng: Chưa xác định

KHÁNH HỘI 2 BUILDING

Bến Vân Đồn - P.1 - Q.4

KHÁNH HỘI 2 BUILDING
 • 209.295 vnđ/m2 ~ 9 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 45 - 70 m2
 • Hướng: Chưa xác định

VENUS BUILDING

Đoàn Như Hài - P.12 - Q.4

VENUS BUILDING
 • 209.295 vnđ/m2 ~ 9 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 70 - 100 - 140 m2
 • Hướng: Chưa xác định

THUY ANH OFFICE

Nguyễn Trường Tộ - P.12 - Q.4

THUY ANH OFFICE
 • 186.040 vnđ/m2 ~ 8 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 12 - 18 m2
 • Hướng: Hướng Tây Bắc

SAIGON PORT

Nguyễn Tất Thành - P.12 - Q.4

SAIGON PORT
 • 348.825 vnđ/m2 ~ 15 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 100 - 300 - 625 m2
 • Hướng: Chưa xác định

PHÚC HƯNG OFFICE

Nguyễn Trường Tộ - P.12 - Q.4

PHÚC HƯNG OFFICE
 • 162.785 vnđ/m2 ~ 7 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 25 - 35 - 40 m2
 • Hướng: Chưa xác định

NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

Nguyễn Trường Tộ - P.12 - Q.4

NGUYỄN TRƯỜNG TỘ
 • 139.530 vnđ/m2 ~ 6 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 32 - 38 - 45 m2
 • Hướng: Chưa xác định

CAO ỐC ĐINH LỄ

Hoàng Diệu - P.12 - Q.4

CAO ỐC ĐINH LỄ
 • 325.570 vnđ/m2 ~ 14 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 50 - 120 - 289 m2
 • Hướng: Chưa xác định

REE TOWER

Đoàn Văn Bơ - P.12 - Q.4

REE TOWER
 • 395.335 vnđ/m2 ~ 17 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 180 - 297 - 800 m2
 • Hướng: Chưa xác định

NARIME BUILDING

Đoàn Như Hài - P.12 - Q.4

NARIME BUILDING
 • 209.295 vnđ/m2 ~ 9 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 30 - 68 m2
 • Hướng: Chưa xác định

Liên hệ

Nhân viên tư vấn

phone